X. Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok
Népmûvészeti Találkozója

2019. március 1-3.


Felhívások

Felhívások

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, valamint a Martin György Kulturális Egyesület szervezésében 2019. március 1-3. között kerül megrendezésre a X. Magyarországi Evangélikus Gimnáziumok Népm?vészeti Találkozója, vagyis a MEGiNT.

 
A MEGiNT programjának keretében az alábbi népm?vészeti versenyt, pályázatokat hirdetjük meg, oktatási intézmények diákjai számára:

 
 

 

 1. Helyszín: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
 
 1. Id?pont: 2019. március 1. (péntek) 10.00
 
 1. A verseny anyaga: Dunántúl népdalkincséb?l összeállított maximum 5 perces népdalcsokor. (Baranya, Bels?-Somogy és Zselic, Északkelet-Dunántúl, Északnyugat-Dunántúl, Küls?-Somogy és Nyugat-Tolna, Mez?föld és Délkelet-Veszprém, Sárköz és Kelet-Tolna, Szlavónia, Zala, Bels?-Vas és Nyugat Veszprém tájegységek népdalai)

  Javaslat az összeállításhoz:
 • azonos gy?jt?t?l származó dalok
 • egy témakörhöz tartozó népdalcsokor
 • népdalonként legalább két versszak ajánlott
 • f?leg régi stílusú dallamanyagból válogatni
 
 1. Korcsoportok:
 • I. korcsoport: 7-8. évfolyam
 • II. korcsoport: 9-12. évfolyam
 
 1. Kategóriák:
 • 1. kategória: Szóló
 • 2. kategória: Kisegyüttes (max. 3 f?)
 • 3. kategória: Énekegyüttes (4-8 f?)

  (A verseny er?forrásainak korlátait figyelembe véve oktatási intézményenként az 1. kategóriából kett?, míg a 2. és 3. kategóriából pedig csak egy-egy nevezést tudunk elfogadni. Ezért javasoljuk, el?zetes válogató verseny megrendezését.)
 
 1. Értékelés:
  A produkciókat szakmai zs?ri hallgatja meg. A zs?ri az eredményhirdetésen általános értékelést tart, majd a min?sítések kiosztását követ?en igény szerinti személyes konzultáción véleményezi az el?adásokat. A verseny keretében kiemelt arany, aranyezüst és bronz min?sítést szerezhetnek a produkciók el?adói. Ezen kívüli sorrendet a szervez?k nem állítanak fel. A kategóriák értékelése külön történik. A versenyz?ket a saját korosztályuktól elvárható színvonalhoz viszonyítva értékeli a zs?ri.
 
 1. Jelentkezés:
  A jelentkezést ide kattintva tehetik meg, ahol az alábbi adatokat kell megadni:

   
 • A jelentkez? neve, életkora (csoportos kategóriák esetén az együttes neve, létszáma)
 • A népdalcsokor elnevezése
 • Felkészít? tanár neve
 • Oktatási intézmény neve
 
 1. A verseny jelentkezési határideje: 2019. február 8. péntek, éjfél
  Kérdés esetén b?vebb információ a [email protected] e-mail címen kérhet?.

   
 2.  Egyéb információ
  A népdalverseny résztvev?inek lehet?sége van arra, hogy a verseny és az eredményhirdetés után részt vegyenek a MEGiNT további programjain. Ehhez szállás és étkezés korlátozott számban igényelhet?. Az ilyen jelleg? igényeket kérjük, hogy a honlapunkon található jelentkezési lapon az „Egyéb kérés, megjegyzés" rovatban jelezzék.
 
 1. Pályázati kiírás: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem ?rizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük ?ket!” – Seb? Ferenc gondolatai mentén várunk olyan fotóalkotásokat, melyek népm?vészeti hagyományaink 21. századi megjelenéseit mutatják be. 
  Az alábbi gondolatok/szempontok segíthetnek a témaként szolgáló kérdések megválaszolására és képi megfogalmazására inspirálni a résztvev?ket:
 • népi viseletek a mindennapjainkban
 • a táncház, mint a közösségi élet fóruma, helyszíne
 • népzene, néptánc színpadi megjelenései
 
 1. Formai követelmények: a pályam? bármilyen méretben elkészített és kinyomtatott (színes vagy fekete-fehér) eddig nem publikált fotó lehet. A fotó készülhet analóg, vagy digitális technikával, de a képet nem szabad manipulálni. A pályam?vet passzpartúval, címmel és rövid szöveges ismertet?vel kell ellátni. A pályam? hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét, lakcímét, iskoláját, e-mail címét és telefonszámát.
 
 1. A pályázatok beérkezési ideje: 2018. február 18. (hétf?)
  A határid? után beérkezett pályam?veket nem fogadjuk el!
 
 1. Beküldési cím:
Martin György Kulturális Egyesület
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

 
 1. Korcsoportok:
 • I. korcsoport: 5-8. évfolyam
 • II. korcsoport: 9-12. évfolyam
 
 1. További fontos tudnivalók: A pályázaton egy pályázó maximum 3 pályam?vel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelel? formában és a megadott határid?ig történ? beküldése.

  A pályázó a részvételével meger?síti, hogy ? a benyújtott képek egyetlen szerz?je, és így korlátlan jogokkal bír a képek használatát illet?en.

  A pályam?veket a beküldési címre kérjük eljuttatni feltüntetve a pályázat címét. A Kiíró minden pályázóval a megalkotott pályam?re vonatkozóan felhasználási szerz?dést köt, melyben a pályázó felhasználási jogát a kiíróra ruházza, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a pályam?vet a Kiíró ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja. Pályam?vet nem áll módunkban visszaküldeni, id?pont egyeztetés után a munkák elvihet?k.

  A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.
 
 1. Értékelés: a beérkezett pályam?veket szakért? zs?ri bírálja el. A pályamunkák az értékelés során I., II., és III. helyezést érhetnek el. Ezen kívüli sorrendet a szervez?k nem állítanak fel. A korcsoportok értékelése külön történik. A versenyz?ket a saját korosztályuktól elvárható színvonalhoz viszonyítva értékeli a zs?ri.
 
 1. Eredményhirdetés:
  A zs?ri értékelését követ?en a helyezést elért pályázókat e-mailben értesítjük. A verseny eredményhirdetésére 2019. március 3-án, vasárnap, 9.30-tól kerül megrendezésre a X. MEGiNT keretében. A helyezettek között értékes nyereményeket fogunk kiosztani.
  Az eredményhirdetés helyszíne: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.
 
 1. Pályázati kiírás: a népszer? Miskakancsó újra gondolása, újra alkotása. Az eredeti formavilágból, mintából, színb?l kiindulva - azt átalakítva, újra értelmezve, ötletes, humoros alkotásokat várunk agyagból.
 
 1. Formai követelmények: a pályam? bármilyen méretben elkészített agyag tárgy lehet. A pályam?höz mellékelten kérjük feltüntetni a pályázó nevét, lakcímét, iskoláját, e-mail címét és telefonszámát. A pályam?vet címmel és rövid szöveges ismertet?vel kell ellátni.
 
 1. A pályázatok beérkezési ideje: 2018. február 18. (hétf?)
  A határid? után beérkezett pályam?veket nem fogadjuk el!
 
 1. Beküldési cím:
Martin György Kulturális Egyesület
1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

 
 1. Korcsoportok:
 • I. korcsoport: 5-8. évfolyam
 • II. korcsoport: 9-12. évfolyam
 
 1. További fontos tudnivalók: A pályázaton egy pályázó maximum 3 pályam?vel indulhat. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag megfelel? formában és a megadott határid?ig történ? beküldése.
  A pályázó a részvételével meger?síti, hogy ? a benyújtott tárgyak egyetlen szerz?je.

  A pályam?veket a beküldési címre kérjük eljuttatni feltüntetve a pályázat címét. A Kiíró minden pályázóval a megalkotott pályam?re vonatkozóan felhasználási szerz?dést köt, melyben a pályázó felhasználási jogát a kiíróra ruházza, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a pályam?vet a Kiíró ellenszolgáltatás nélkül megjelentetheti honlapján, kiadványaiban, és a továbbiakban – részben vagy egészben – is felhasználhatja. Pályam?vet nem áll módunkban visszaküldeni, id?pont egyeztetés után a munkák elvihet?k.

  A pályázati anyag beküldése a pályázati feltételek automatikus elfogadását jelenti.
 
 1. Értékelés: a beérkezett pályam?veket szakért? zs?ri bírálja el. A pályamunkák az értékelés során I., II., és III. helyezést érhetnek el. Ezen kívüli sorrendet a szervez?k nem állítanak fel. A korcsoportok értékelése külön történik. A versenyz?ket a saját korosztályuktól elvárható színvonalhoz viszonyítva értékeli a zs?ri.
 
 1. Eredményhirdetés:
  A zs?ri értékelését követ?en a helyezést elért pályázókat e-mailben értesítjük. A verseny eredményhirdetésére 2019. március 3-án, vasárnap, 9.30-tól kerül megrendezésre a X. MEGiNT keretében. A helyezettek között értékes nyereményeket fogunk kiosztani.
  Az eredményhirdetés helyszíne: Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium, 1071 Budapest, Városligeti fasor 17-21.

   
 

Doklist.com által hitelesített szervezet